APSA är en enhet utan vinstsyfte som deklarerades allmännyttig 1970. Sedan starten 1962 har målet varit att förbättra livskvaliteten för personer med intellektuella handikapp i Alicantes provins,

genom att erbjuda dem största möjliga stöd under hela livet.
Föreningens tillväxt och utveckling ha varit konstant tack vare medlemmarnas och yrkesmännens känsla för innovation. Med hjälp av samarbetsenheterna har man hela tiden säkrat kvaliteten i servicen för att stå redo inför möjliga behov som kan uppkomma.

För tillfället ger APSA direktservice till mer än 1 300 personer från de sociala projekten som är igång. Alla center, service, program och arbetsförmedlingar har ett slutmål; att ge så bra stöd som möjligt till personer med intellektuella handikapp för att på så vis öka deras livskvalitet och utveckla deras självständighet till max.
Tack vare sin struktur, historia och storlek är APSA idag en av de viktigaste föreningarna i den självstyrande regionen Valencia, och bland de 10 främsta inom området på nationell nivå.

UPPDRAG: förbättra livskvaliteten för personer med intellektuella handikapp eller de som har risk att få det, så som deras familjer och omgivning.

VISION: APSA är en enhet som har sina rötter i historien och siktet inställt mot framtiden på ett innovativt och dynamiskt sätt då de jobbar för sina medlemmars behov samt enligt samhällets efterfrågan då man antar nya utmaningar samtidigt som man är trogen uppdraget. APSA önskar bli igenkänt som en förening för välgörande ändamål med stor yrkesskicklighet och kvalitet.

PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR:

Solidaritet: Upplevs som en frivillig anslutning för att arbeta för och uppnå föreningens mål.

Ansvar: I APSA fungerar värderingen ansvar som ett löfte till samhället och vår omgivning, och då speciellt till personer med intellektuella handikapp, eller med risk att få ett, deras familjer och behov.

Vägledning till användaren: Föreningens aktivitet bedrivs med våra användare och deras familjer i centrum. Utvecklingen, förbättringar och förändringar som genomförs i APSA är alltid designade enligt användarens behov och med syfte att förbättra servicen.

Respekt: Vi erkänner personerna och deras rättigheter. I APSA arbetar vi för respekt som en väg mot samlevnad och berikning.

Ärlighet: Upplevd som sammanhanget mellan våra handlingar och vårt uppdrag.  Vi vill att vår aktivitet ska spegla våra värderingar.

Nej till diskriminering: Vi arbetar för lika rättigheter till möjligheter och för utrotning av diskriminerande handlingar på grund av födsel, ras, kön, religion, åsikt eller någon annan personlig eller social omständighet.