Det går åt mycket el vatten och papper till produktion, publikation och spridning av kataloger och broschyrer. I Spanien uppskattas att varje person konsumerar 156 kg papper om året.  Av dessa utgör ca 21 kg reklamblad och liknande som vi varje år får hem i brevlådan. Detta innebär ett stort övergrepp på naturen och bidrar till klimatförändringar.

Pro-Tierra har som mål att minska denna negativa effekt på miljön. Vårt initiativ stöder reduceringen av pappersåtgången vid spridning av reklam och dessutom medverkar det till stöd och skydd av träd för att minska koldioxidhalten.

Pro-Tierra är endast ett lokalt projekt. Vi är en del av ett europeiskt initiativ (www.machs-gruen.de i Tyskland, www.bonial.fr/environnement i Frankrike och www.lokata.ru/spasiderevo i Ryssland) som sedan mer än tre år tillbaka kämpar mot de höga koldioxidutsläppen. Tillsammans med naturskyddsföreningar, bloggare och konsumenter har initiativet räddat mer än 50 000 träd.

Pro-Tierra är ett initiativ från portalen för lokala inköp Ofertia.com. På Ofertia informerar vi konsumenter online eller via mobiltelefon om erbjudanden och produkter i affärerna i din omnejd. På Ofertia har du tillgång till kataloger från mer än 12 sektorer. Verktyget är mycket användbart för konsumenter och dessutom effektivt och ekologiskt eftersom vi kan reducera mängden papper som används i tryckta kataloger.

Se hur du kan stötta vårt initiativ här.

apadrina un arbol logo