Blog / oktober 2012

Salvador Artesano samarbetar med APSA.

APSA är en enhet utan vinstsyfte som deklarerades allmännyttig 1970. Sedan starten 1962 har målet varit att förbättra livskvaliteten för personer med intellektuella handikapp i Alicantes provins, genom att erbjuda dem största möjliga stöd under hela livet. Föreningens tillväxt och utveckling ha varit konstant tack vare medlemmarnas och yrkesmännens känsla för innovation. Med hjälp av […]

Continue Reading

FÖRENINGEN BLI FADDER ÅT ETT TRÄD

Det går åt mycket el vatten och papper till produktion, publikation och spridning av kataloger och broschyrer. I Spanien uppskattas att varje person konsumerar 156 kg papper om året.  Av dessa utgör ca 21 kg reklamblad och liknande som vi varje år får hem i brevlådan. Detta innebär ett stort övergrepp på naturen och bidrar […]

Continue Reading