Blog / oktober 2012

Salvador Artesano werkt samen met APSA.

APSA is een instelling zonder winstoogmerk die in 1970 werd uitgeroepen tot instelling van openbaar nut. Sinds de oprichting ervan in 1962 streeft deze instelling ernaar de levenskwaliteit van personen met een geestelijke handicap in de provincie Alicante te verbeteren, door hen de best mogelijke ondersteuning aan te bieden gedurende hun volledige levenscyclus. De vereniging […]

Continue Reading

STICHTING “APADRINA UN ÁRBOL” (SPONSOR EEN BOOM)

De productie, publicatie en verspreiding van catalogi en brochures met aanbiedingen vergen enorme hoeveelheden energie, water en papier. In Spanje verbruikt elke persoon naar schatting 156 kg papier per jaar. Hiervan stemt ongeveer 21 kg overeen met publicaties en andere vormen van soortgelijke gedrukte promotie die we elk jaar thuis in de brievenbus krijgen. Dit […]

Continue Reading