APSA on aatteellinen yhdistys, joka julistettiin vuonna 1970 yleishyödylliseksi. Sen tarkoituksena on ollut sen perustamisesta alkaen vuonna 1962 parantaa kehitysvammaisten elämänlaatua Alicanten maakunnassa tarjoamalla heille tukea koko elämän ajan.
Yhdistyksen jatkuvaa kasvua ja kehittymistä leimaa jäsenten ja ammattilaisten innovaatiohenki. Yhteistyön tarjoaman tuen avulla on pyritty aina takaamaan palveluiden laadukkuus, jotta voitaisiin ennakoida niiden käyttäjien mahdolliset tarpeet.
Nykyään APSA palvelee suoraan yli 1300 ihmistä yhteiskunnallisten projektien kautta. Toimipisteet, palvelut, ohjelmat ja erityiset työpisteet täydentävät toisiaan. Tärkeimpänä tavoitteena on antaa kehitysvammaisille paras mahdollinen huolenpito heidän elämänlaatunsa parantamiseksi ja itsenäisyyden kehittämiseksi.
APSA on nykyään rakenteensa, historiansa ja kokonsa vuoksi yksi Valencian itsehallintoalueen tärkeimmistä yhdistyksistä sekä se on alansa kymmenen ensimmäisen joukossa valtakunnallisella tasolla.

PÄÄMÄÄRÄ: Parantaa kehitysvammaisten henkilöiden, riskiryhmien ja heidän perheittensä sekä lähiympäristön elämänlaatua.
VISIO: APSA:n juuret ovat syvällä sen menneisyydessä ja se suuntaa eteenpäin innovatiivisesti ja aktiivisesti huomioimalla jäsentensä tarpeet ja yhteiskunnan vaatimukset. Se ottaa vastaan uudet haasteet ja on uskollinen tehtävälleen. APSA haluaa olla tunnettu erittäin ammattitaitoisena ja korkealaatuisena kansalaisjärjestönä.
PERIAATTEET JA ARVOT:
Solidaarisuus: Vapaaehtoistyö ja yhteiset vaatimukset yhdistyksemme tavoitteiden puolesta.
Vastuu: APSA arvostaa yhteiskuntaan ja ympäristöön sitoutumisen vastuuta ja etenkin sitoutumista kehitysvammaisten, riskiryhmien ja heidän perheittensä tarpeiden täyttämiseen.
Palvelujemme käyttäjiin suuntautuminen Palvelujemme käyttäjät ja heidän perheensä ovat yhteisön koko toiminnan ydin. APSA:n kehitys, parannukset ja muutokset on aina tarkoitettu käyttäjille suunnattujen palveluiden parantamiseen käyttäjien tarpeiden näkökulmasta.
Kunnioitus: Kunnioitamme ihmisiä ja heidän oikeuksiaan. APSA työskentelee yhteiselämää rikastuttavan kunnioituksen puolesta.
Rehellisyys: Tekomme ovat päämääräämme mukaisia. Pyrimme siihen, että arvomme heijastuvat uskollisesti toimintaamme.
Syrjinnälle ei: Toimimme tasa-arvon puolesta ja syrjinnän kitkemiseksi syntyperään, rotuun, sukupuoleen, uskontoon, mielipiteeseen, muuhun henkilökohtaiseen tai yhteiskunnalliseen asemaan tai ominaisuuteen perustuvista syistä.